Jag heter Morgan Rönning och varit i IT-branschen sedan 1986. Numer driver jag ett enmansföretag med inriktning på utveckling inom beslutsstöd.
 

För mer info och kontaktuppgifter besöker du min profil på Linkedin.

View Morgan Rönning's profile on LinkedIn